ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στο Υπερσύγχρονο Κολυμβητήριο "Δελφίς Κολυμβητήριο":
Η Πισίνα είναι κλειστή και θερμαινόμενη
Η θερμοκρασία νερού της μεγάλης πισίνας είναι 29oC και της μικρής πισίνας, για το baby swimming, είναι 32οC
Τηρεί όλους τους κανονισμούς ασφάλειας και υγιεινής
Δύο φορές το μήνα πραγματοποιείται έλεγχος καταλληλότητας του νερού από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας